ZGŁASZANIE NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRZEZ PACJENTÓW, ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH  LUB OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
Podstawowe informacje i wskazówki